KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Ant senovinio antkapio rasta Naujojo Testamento eilutė

Luko 2,25 – ketvirtojo amžiaus akmenyje. Jeruzalė. Du mokslininkai Jeruzalėje rado, ko gera, pirmąjį senųjų laikų antkapį su įrašu iš Naujojo Testamento. Antropologas iš Izraelio Joe Zias ir šriftų ekspertas iš Prancūzijos Emile’is Puechas tyrinėdami akmenį Kidrono slėnyje, tarp Jeruzalės senamiesčio ir Alyvų kalno, aptiko šešias vos įskaitomas eilutes, kurios buvo iššifruotos kaip Evaneglijos pagal Luką 2,25 eilutė: „Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo.“ Senųjų laikų akmenyse rasta labai nedaug Biblijos citatų, o dauguma jų – iš Senojo Testamento. Senosios Romos imperijos mieste Cezarėjoje, grindų mozaikoje, buvo rasta ištrauka iš laiško romiečiams (3,13). Iškalti Biblijos eilutes ant antkapių tapo įprasta tik apie 1000-sius metus, taigi Viduramžių epochoje. Minėti mokslininkai jau kurį laiką tyrinėja šį 18 metrų aukščio paminklą Kidrono slėnyje. Iš pradžių graikiškame tekste jiedu iššifravo Zacharijo vardą, kuris yra nuoroda į Jono krikštytojo tėvą. Paskui aptiko Simono ar Simeone vardą. Galimas dalykas, kad būtent šis antkapinis akmuo minimas bizantiškuosiuose šaltiniuose, pagal kuriuos trys biblinės figūros – Simonas, Zacharijas ir Jokūbas, Jėzaus brolis, buvo palaidoti bendrame kape. Todėl abu mokslininkai dabar tikisi dar rasti ir Jokūbo vardą. Biblijos žinovas iš Vokietijos Alexanderis Schickas, asmeniškai pažįstantis profesorių Puechą, 2003 metų gruodžio mėnesį lankydamasis Jeruzalėje pats ne sykį apžiūrėjo akmenį. „Prizmei“ jis sakė esantis visiškai įsitikinęs šio įrašo autentiškumu. (2003-12-23)

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).