KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Irakas: suėmus Huseiną krikščionys tikisi geresnių laikų

Bagdadas. Gruodžio 14-ją suėmus buvusį šalies diktatorių Sadamą Huseiną Irako krikščionys viliasi didesnės tikėjimo laisvės. Kaip krikščioniškai informacijos agentūrai „Assist“ (Garden Grove, JAV) pasakojo bažnyčios atstovai, kol tironas nebuvo sugautas, niekas negalėjo būti tikras, kad senoji tvarka nebegrįš. Tai gerokai varžė ir religinę veiklą. Valdant Huseino ir jo partijos diktatūrai labiausiai kentėjo kurdai ir asirų krikščionys. Nykstančių tautų gynimo draugijos (Giotingenas) duomenimis per pastaruosius 35 metus buvo išžudyta apie pusė milijono šių tautybių gyventojų. Sunaikinta daugiau kaip 5000 kaimų, o politiniai priešininkai buvo žiauriai kankinami. Už nepagarbias kalbas apie prezidentą buvo baudžiama išpjaunant liežuvį arba nukertant galvą. Buvo uždrausta steigti bažnyčias; daug evangelikų bendruomenių buvo priverstos slapstytis. Dabar kai kurie bažnyčios vadovai protestantai kreipiasi į savo bendruomenių narius ragindami juos melstis už Huseiną ir jo bendrus. Buvusieji valdovai turėtų išgirsti, kad Dievas myli visus žmones, o tiems, kurie tiki Jėzumi Kristumi, jis atleidžia nuodėmes. Tarp Irako krikščionių, kurie nepaisant didėjančios antikrikščioniškos agitacijos išpažįsta savo tikėjimą, yra ir Bagdado baptistai. Gruodžio pradžioje jie įsteigė bendruomenę, ir 27 nariai pasikrikštijo baseine. Pamaldose dalyvauja apie 100 žmonių. Bendruomenės pradininkas yra irakietis pastorius Chalilis Samara. Tai paskatino Mosule susiburti dar vienai bendruomenei, kurioje yra 200 narių. (2003-12-19)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).