KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Revoliucija Gruzijoje be kraujo praliejimo

Baptistai tikisi Gruzijos demokratėjimo. Tbilisis. Gruzijos baptistų sąjungos pirmininkas vyskupas Malchazas Songulašvilis (Tbilisis) sveikina valdžios pasikeitimą šalyje be smurto. Už tai, kad nebuvo pralietas kraujas visų pirma reikia dėkoti nuverstajam šalies vadovui Eduardui Ševarnadzei. Kaip vyskupas Sogulašvilis rašo laiške Europos baptistų federacijai, buvęs sovietų užsienio reikalų ministras, labai prieštaringai vertintas ES ir Jungtinėse tautose dėl nuolatinių žmogaus teisių pažeidinėjimų šalyje ir korupcijos, vis dėl to iki paskutinės minutės nenaudojo jėgos prieš demonstrantus. Taikus valdžios pasikeitimas esąs didelis padrąsinimas. Pasak Sogulašvilio, demonstrantai protestavo ne tik prieš suklastotus rinkimų rezultatus, bet ir dėl didėjančios neteisybės. Valdančiojo aparato gerovė per pastaruosius dešimt metų vis didėjo, o paprasti žmonės skursta. Maždaug penki tūkstančiai Gruzijos baptistų, kurie savo šalyje vis dar susiduria su stipriomis išankstinėmis nuostatomis jų atžvilgiu, dabar melsis už sąžiningus rinkimus. (2003-12-08)

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).