KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Tezė bendruomenėje paaugliai nepageidaujami

Netinkamai nusiteikę jaunuoliai kelia sunkumų. Taizé–Oslas. Konfirmantai, kuriems dar nesukako penkiolika metų, Tezė bendruomenėje nepageidaujami. Taip praneša Osle leidžiamas krikščioniškas dienraštis „Vart Land“. Pastaraisiais metais per daug jaunuolių nederamai elgėsi šioje 1940 metais šveicaro brolio Roger’o Schutzo įsteigtoje ir meditacinėmis maldomis garsėjančioje ekumeninėje bendruomenėje. Bendruomenės broliams susidarė įspūdis, kad didžioji dalis konfirmantų į Tezė atvyksta tik kunigų raginami, o ne savo noru. Nuo gruodžio 29 iki sausio 2 dienos Hamburge (Vokietija) į Europos Tezė judėjimo susitikimą laukiama atvykstant kelių tūkstančių jaunų žmonių. (2003-12-08)  „Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).