KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Kaip krikščionys turėtų elgtis su musulmonais

Gnadau sąjungos pirmininkas teigia: reikia skirti toleranciją tikintiesiems ir pačiam islamui Berlynas. Kasdieniame gyvenime krikščionys turi būti tolerantiški musulmonams, tačiau ginti savo tikėjimą nuo islamo. Tai pareiškė Vokietijos evangelikų misijų Gnadau sąjungos pirmininkas Christophas Morgneris Berlyno–Brandenburgo darbuotojų susitikime. Krikščionys turėtų elgtis pagal Jėzaus pavyzdį ir daryti poveikį musulmonams artimo meile, žodžiu ir malda. Morgneris priminė, kad Jėzus su samariečiais, kurie laikėsi abejotino nevienalyčio tikėjimo, elgėsi pagarbiai ir geraširdiškai. Naujajame Testamente jokia kova prieš nekrikščionis neminima. Pasak kalbėjusiojo, kai tik krikščionybė imdavo kovoti, tai visuomet baigdavosi blogai. Tačiau „asmeninė tolerancija“ atskiriems kitatikiams neturėtų tapti „dalykine tolerancija“ islamui. „Kad ir kaip maloniai mes elgiamės su kitais, mes laikomės savo krikščioniškosios tiesos“, – pabrėžė Morgneris šešios dešimtims susirinkusiųjų. Tai reiškia, kad dialoge su islamu reikia parodyti aiškią poziciją.  Tikėjimo laisvė Valstybiniame lygmenyje reikia atkreipti dėmesį, kad Pagrindiniu įstatymu įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės – pavyzdžiui, teisė laisvai pasirinkti religiją – susijusios su krikščionišku kontekstu. Konstitucijos suteikiamos laisvės neturėtų atsigręžti prieš pačią Konstituciją. Netolerantiški žmonės negali tikėtis tolerancijos. Tai pasakytina ir apie agresyvius islamistus, kurių Vokietijoje esama iki 40 000, norinčius įkurti laisvės ir demokratijos nuostatų neatitinkančią dievo valstybę. Musulmonai turėtų teisę gyventi pagal savo tikėjimą, jei darytų tai „paisydami kultūrinių gairių“. (2003-12-01)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).