KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Ženklus visų religinių bendruomenių augimas Rusijoje

1,1 milijono protestantų sudaro antrą pagal dydį grupę. Maskva. Rusijoje konstatuojamas visų religinių bendrijų augimas, neretai – ženklus. Rusijos teisingumo ministerijos, į kurią suplaukia visi duomenys apie religinių institucijų registravimą šalies bei regionų lygmenyje, duomenimis, rusų stačiatikių bažnyčioje dabar yra 11.299 bendruomenės ir diakoninės institucijos. Prieš dvejus metus tokių buvo 10.912. Iš 145 milijonų Rusijos Federacijos gyventojų religijos statistikų vertinimu 35 milijonai priklauso rusų stačiatikių bažnyčiai, o jos pačios duomenimis – netgi iki 125 milijonų. Antrąją pagal dydį konfesiją sudaro protestantai (apie 1,1 milijono), tačiau jie nėra vieninga bendrija. 1.435 bendruomenes turi sekmininkų bažnyčia (2001-siais – 1.323), 1.015 bendruomenių – Evangelijos krikščionys baptistai (975), 645 nepriklausomi baptistai (612) ir 643 adventistai (563). Tarp mažųjų protestantiškos pakraipos bažnyčių yra ir dvi žydų Mesijo bažnyčios. Romos katalikų bažnyčia turi 268 bendruomenes. Musulmonai turi įregistravę 3.467 mečetes (3 048). Judėjai ir budistai įregistravo atitinkamai 270 (197) ir 218 (193) institucijų. (2003-11-24)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).