KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Suėmimų banga Egipte: sulaikyti 22 krikščionys

Krikščionybę priėmę musulmonai ir toliau traktuojami kaip musulmonai. Kairas. Per suėmimų bangą, prasidėjusią spalio 21 dieną, Egipte sulaikyti 22 krikščionys ir krikščionybę priėmę buvę musulmonai. Pasak krikščioniškos paramos organizacijos „Barnabo Fondas“ (būstinė Pjūsyje, netoli Londono) gautos informacijos, viskas prasidėjo po vieno krikščionio, kuris kankinamas išdavė informaciją, kvotos. Suimtieji apkaltinti asmens dokumentų klastojimu. Kairo krikščionys pasamdė jiems advokatus – ir krikščionis, ir musulmonus. Nors Egipte ir nėra įstatymo, draudžiančio keisti tikėjimą, tačiau perėję į islamo tikėjimą gauna naujus dokumentus su musulmoniškais vardais, o į krikščionybę perėję musulmonai krikščioniškų vardų gauti negali. Teisiškai jie ir toliau traktuojami kaip musulmonai. Perėję į kitą tikėjimą vyrai turi vesti musulmones ir auklėti vaikus kaip reikalauja islamas. Pasak paramos organizacijos, tai verčia daugelį buvusių musulmonų paduoti paraišką naujiems dokumentams kitu vardu. Tokiu atveju jie gali būti apkaltinti dokumentų klastojimu. Iš maždaug 68 milijonų Egipto gyventojų 86,5 procento yra musulmonai, beveik 13 procentų krikščionių, o pusė procento priklauso kitoms religijoms arba neišpažįsta jokios. (2003-11-14)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).