KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Irako krikščionys – tarp musulmonų, kurdų ir sąjungininkų

Naujos administracinės struktūros kuriamos be jų  Krikščionims Irake iškilo pavojus likti nepastebėtiems tarp musulmonų, kurdų bei amerikiečių ir britų kariškių. Maždaug 700 000 Bažnyčios narių turi paklusti religinės daugumos savivalei, teigė žurnalistas ir Rytų bažnyčių instituto „Bažnyčia Antrajame pasaulyje“ (Ciūrichas) bendradarbis Heinzas Gstreinas spalio pabaigoje Hamburge vykusiame Katalikų akademijos suvažiavime. Apie trys procentai iš 25 milijonų irakiečių priklauso katalikų arba ortodoksų bažnyčiai. Pasak Gstreino, jie visiškai neįtraukiami į naujų administracijos struktūrų kūrimą. Amerikiečiai ir britai juos laikė nuverstojo Sadamo režimo simpatizantais. Ypač politiškai nepatikimais atrodė chaldėjų katalikai, kadangi iš šio sluoksnio yra buvęs Irako užsienio reikalų ministras Tarekas Azizas. Dalyvauti atkuriant tvarką valstybėje buvo leistas tik ortodoksams asirams. Tačiau tai šiai grupei užtraukė karingųjų musulmonų pyktį, kurie tariamiems sąjungininkų kolaborantams grąsino mirtimi.   Chaldėjai protestuoja prieš ortodoksus Pereinamojoje vyriausybėje  Politika, kurios amerikiečiai laikosi Bažnyčios atžvilgiu, sukėlė ir nesutarimus tarp konfesijų. Chaldėjų vyskupai protestavo prieš tai, kad krikščionis asiras buvo įtrauktas į Pereinamąją vyriausybę. Tai esą didžiai neteisinga seniausios pasaulyje krikščioniškos bendruomenės atžvilgiu. Pasak vyskupus cituojančios britų naujienų agentūros „Ekklesia“, ortodoksas negalįs atstovauti chaldėjų katalikams, kurie sudaro 80 procentų Irako krikščionių. (2003-11-11)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).