KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Lenkija: krikšto baseinas slaptosios policijos būstinėje

Kaip 125-metį mininti baptistų Bažnyčia Lodzėje atgavo savo namus. Lodzė. Už tai, kad atgavo savo pastatą, Lodzės baptistų Bažnyčia turi būti dėkinga savo krikšto baseinui. Tai buvo prisiminta švenčiant 125-ąjį bendruomenės jubiliejų. Komunistų diktatūros metais bendruomenės turtas buvo nacionalizuotas, o maldos namai tapo vietine slaptosios policijos būstine. Griuvus geležinei uždangai baptistai panoro susigrąžinti savo koplyčią. Nors bendruomenė visuose kadastruose buvo įregistruota kaip buvusioji savininkė, žinybos abejojo jų teise į nuosavybę. Taip pasakojo Lenkijos baptistų sąjungos prezidentas Leszekas Wakula (Varšuva). Galiausiai vyriausybė pavedė statybos specialistams patikrinti, ar pastate esama ankstesnio jo eksploatavimo pėdsakų. Ir iš tiesų – po scena buvo rastas krikšto baseinas. „Tai buvo patvirtinimas, kad šis namas išties buvo mūsų bažnyčia“, – pasakoja Wakula. Europos baptistų federacijos (EBF) generalinis sekretorius Theo Angelovas (Sofija) per jubiliejaus iškilmes sakė, jog jam nežinoma, kad dar kokie nors bendruomenės namai būtų buvę komunistų slaptosios policijos būstine. Jubiliejus aiškiai parodė, jog „Dievas gali įveikti priespaudą“. Lenkijos baptistų sąjungą sudaro 65 bendruomenės, kurioms priklauso apie 4100 narių. (2003-11-07)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).