KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Popiežius ragina buvusios Sovietų Sąjungos krikščionis drąsiai išpažinti tikėjimą

Popiežiaus kreipimasis į pirmąjį Rytų Europos katalikų pasauliečių kongresą. Kijevas. Svarbi pasauliečių (t.y. tikinčiųjų, nepriklausančių dvasininkijai) užduotis – paruošti kelią energingam katalikų Bažnyčios atsigavimui Rytų Europos kraštuose. Tai popiežius Jonas Paulius II priminė pirmą sykį surengto Rytų Europos katalikų pasauliečių kongreso, vykusio spalio 8–12 dienomis Ukrainos sotinėje, dalyviams. Suvažiavimas vyko su šūkiu „Būti Kristaus liudytojais šiandien“.  Popiežiaus tarybos organizuotame pasauliečių susitikime dalyvavo daugiau kaip 300 daugiausiai jaunų žmonių, kartu su savo vyskupais atvykusių iš 14 buvusių Sovietų Sąjungos respublikų. Buvo pakviesti ir kitų Bažnyčių stebėtojai.  „Jūs, kurie atgavote laisvę užmokėję už tai didelėmis kančiomis, neleiskite, kad ją suniekintų netikri idealai, užgaidos, individualistinis hedonizmas ir nevaržomas vartotojiškumas, būdingi didžiajai moderniosios kultūros daliai“, – įspėja popiežius Jonas Paulius II. Užuot pasidavę tokioms įtakoms, Rytų Europos tikintieji turėtų išsaugoti savo „vertingas krikščioniškas tradicijas“ ir atsispirti „klastingai pagundai išmesti Dievą iš savo gyvenimo bei sumenkinti tikėjimą iki atsitiktinių ir paviršutiniškų veiksmų bei įvykių“.  Popiežius primena, kad Vatikano II susirinkime vėl buvo prisiminta pasauliečių atsakomybė Bažnyčios misijoje, ir drąsina tikinčiuosius skirti Jėzui Kristui deramą vietą savo gyvenime. Tokia pat vieta jam turi atsirasti ir visose tose srityse, kuriose dirbama taikos bei žmogiškumo visuomenėje labui. (2003-11-06)

  „Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).