KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Laoso vyriausybė prieš krikščionis naudoja cheminį ginklą

Šioje komunistinėje šalyje krikščionybė yra „priešas numeris vienas“  Laose vyriausybės siųsta kariuomenė naudoja cheminį ginklą prieš kalnų tautelę, kurioje yra daugiausiai krikščionių, ir marina jų kaimus badu. Chmongai reikalauja demokratijos ir religijos laisvės, todėl komunistinė vyriausybė juos persekioja kaip valstybės priešus. Apie tai praneša Pasaulinio evangelikų aljanso (Edmondas, JAV Vašingtono valstija) Religijos laisvės komisija. Kaip sakoma jų ataskaitoje, šioje Pietryčių Azijos valstybėje komunistai laiko krikščionybę imperialistine, iš užsienio atėjusia religija, susijusia su politiniais Vakarų, o ypač JAV, interesais. Jau 1999 metais krikščionybė buvo paskelbta didžiausiu valstybės priešu. Remdamasi stebėtoju, kurio pavardė saugumo sumetimais neskelbiama, komisija praneša apie tai, jog chmongus puolė sausumos kariuomenė, apie bombas bei cheminius ginklus, sukeliančius galvos skausmus, viduriavimą, apakimą, dantų iškritimą ir galiausiai mirtį. Tuo pat metu Laoso režimas imasi visų priemonių, kad informacija apie šiuos incidentus nepatektų į užsienį.   Amnesty International smarkiai susirūpinusi  Žmogaus teisių organizacija Amnesy International taip pat smarkiai susirūpinusi dėl žmogaus teisių Laose. Esama pranešimų, pasak kurių komunistams ir režimui besipriešinančius chmongus kareiviai sistemingai marina badu. Jau būta ir mirčių, nors statistikos nėra.  Iš 5,4 milijono laosiečių tik 7 procentai priklauso chmongų tautai. 61 procentas Laoso gyventojų yra budistai, 31,2 proc. išpažįsta genčių religijas, 4,2 proc. nereligingi, 1,8 proc, krikščionys ir 1,8 proc. musulmonai. Likusieji priklauso kitoms religijoms. (2003-10-28)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).