KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Afganistanas – be tikėjimo laisvės: konstitucija pagrįsta šarijos teise

Žmogaus teisių gynėjai teigia: islamo ekstremistai nutildo laisvę ginančius musulmonus  Nuomonės, tikėjimo bei sąžinės laisvės ateitis Afganistane ir toliau tebėra neaiški. Dvi JAV sudarytos Tarptautinės religijos laisvės komisijos narės sukritikavo konstitucijos projektą, kurį gruodžio mėnesį turėtų priimti Loja džirga – Didžioji taryba. Kaip laikraštyje New York Times rašo Afganistane apsilankiusios Preeta D. Bansal ir Felice D. Gaer, Konstitucinei komisijai pateiktas tekstas iš esmės pagrįstas šarijos – islamo religine – teise. Panaudojant vadinamuosius šventvagiškus įstatymus islamo kritika čia traktuojama kaip nusikaltimas. Jei konstitucija įsigalios tokia, kokia ji yra dabar, visos teisės ir laisvės ir toliau liktų teisėjų, kurie įsipareigoję ne civilinei, o religinei islamo teisei, rankose. Kaltinimais Dievo įžeidimu, atsimetimu nuo islamo ir kitokiais religiniais dalykais, galima būtų piktnaudžiauti siekiant apriboti nuomonės laisvę, kaip kad buvo valdant radikaliajam islamo talibų režimui. Kaip pasakoja Bansal ir Gaer, Kabule jos susitiko su dagybe musulmonų, kuriuos už tai, kad stojo už nuosaikų, su tarptautiniu mastu pripažįstamomis žmogaus teisėmis suderinama islamą, įbaugino ir nutildė ginkluoti ekstremistai. Tačiau netgi islamo respublikoje visiems piliečiams, nesvarbu – kokios jie būtų religijos, turėtų būti leista viešai diskutuoti apie religiją. Iš 26 milijonų Afganistano gyventojų 98 procentai yra musulmonai. Religinės mažumos sudaro mažiau nei po vieną procentą.   Aukščiausiajam teisėjui Koranas yra „vienintelis įstatymas“  Bansal ir Gaer paragino JAV vyriausybę nepripažinti Afganistano konstitucijos, jei joje nebus numatytos bent minimalios žmogaus teisės į laisvę. Afganai negali tikėtis tikėjimo laisvės, jei apie šią neužsiminta konstitucijoje. Štai Laikinosios vyriausybės paskirtas Aukščiausiojo teismo pirmininkas Fazelis Hadi Shinwaris komisijos narėms pareiškė, jog pripažįsta Jungtinių Tautų žmogaus teisių konvenciją su trimis išlygomis – be nuomonės laisvės, religijos laisvės ir lyčių lygybės. „Štai vienintelis įstatymas“, – pareiškė Shinwaris rodydamas į Koraną.   Teisėjai nori atnaujinti bylą prieš „Shelter“ bendradarbius  Teisėjai jau ir anksčiau pasisakė už tai, kad būtų tęsiamas procesas už tariamą misionieriavimą prieš aštuonis užsieniečius ir 16 afganų – krikščioniškos pagalbos organizacijos „Shelter Now“ bendradarbius, kurį pakurstė talibų režimas. Išbuvusius įkaitais 102 dienas užsieniečius 2001 metų lapkričio viduryje išlaisvino JAV ginkluotosios pajėgos. Šiuo metu pagalbos organizacija su laikinojo prezidento Hamido Karsajaus leidimu steigia Afganistane „Vilties kaimus“.   JT delegacija domisi saugumo situacija  Spalio 31 dieną JT Saugumo tarybos delegacija, vadovaujama Vokietijos ambasadoriaus Niujorke Günterio Pleugerio vyksta į Afganistaną pasidomėti saugumo situacija ir ieškoti galimybių paremti taikos pajėgas, kurias į šalį įvedė NATO. Vokietijos karių dislokacija bus išplėsta – ji apims ne tik Kabulą, bet ir Kundusą šalies šiaurėje. Didelę Afganistano dalį kontroliuoja ne centrinė vyriausybė, o vietiniai karingi kunigaikštukai. (2003-10-17)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).