KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Europos baptistų federacijai vadovaus norvegas Billy’as Tarangeris

Postą paliekantis prezidentas: „Baptistai ir katalikai yra broliai“  Europos Baptistų Federacija (EBF) turi naują prezidentą. Norvegijos baptistų sąjungos generalinis sekretorius ir ligšiolinis EBF viceprezidentas Billy’as Tarangeris iš Drameno perėmė šias pareigas iš Ukrainos baptistų sąjungos generalinio sekretoriaus Gregorijaus Kommendanto (Kijevas), kuris po dvejų metų kadencijos pagal statutą turėjo užleisti postą. EBF sudaro 52 sąjungos, joje yra daugiau kaip 700.000 narių. Naujuoju viceprezidentu daugiau kaip šimtas rugsėjo 24–28 dienomis Radoše (netoli Varšuvos) vykusio suvažiavimo delegatų išrinko Estijos baptistų sąjungos prezidentą Helarį Puu. Tarangeris paragino delegatus, nepaisant skirtingų teologinių įsitikinimų, likti vieningais. Tai esąs biblinis kelias. Prieš kelerius metus moterų įšventinimas dar buvęs ginčų objektu, vos nesuskaldžiusiu bendrijos. Nors daugelis EBF narių dėl dvasinių sumetimų vis dar nepripažįsta moterų pastorių, tačiau moterų pašaukimas šiai tarnystei nebėra klausimas, kuris galėtų suardyti EBF. Kommendantas norėtų matyti daugiau entuziazmo atliekant misiją. Kartu jis pabrėžė, kad gyvo tikėjimo esama ir kitose konfesijose. Svarbiausias dalykas esąs nenutolti nuo Jėzaus Kristaus: „Jei katalikai yra tikri katalikai, o baptistai – tikri baptistai, tuomet jie yra broliai“. (2003-10-03)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).