KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Švedija: sekminininkų bendruomenės prisidėjo prie euro nepripažinimo

Priežastis – įvedus vieningą valiutą gresia pasaulio pabaiga  Prie stebinančiai aiškaus „ne!“, kurį švedai pasakė eurui prisidėjo ir tenykštės sekminininkų bendruomenės. Jos nepritarė vieningai valiutai motyvuodamos tuo, kad įvedus eurą grės pasaulio pabaiga. Naujojo Testamento Apreiškimo knygoje esą kalbama apie tai, kad dienų pabaigoje rasis nauja didžioji karalystė, panaši į Romos imperiją, pareiškė sekminininkų bendruomenės atstovė iš Jončiopingo Gundrun Spilsberg. Dauguma krikščionių matą Europos Sąjungą kaip paskutinių dienų Romos imperiją. Iš ten kilsiąs Antikristas – diktatorius, kuris suvedžiosiąs žmones.  Švedijos sekminininkų bendruomenėms priklauso apie 90.000 narių, taigi jie yra didžiausia laisvoji Bažnyčia. Referendume dėl euro įvedimo apie 56 procentai balsavo prieš jį, o maždaug 42 procentai – už. Nužudžius Švedijos užsienio reikalų ministrę Anną Lindh, euro šalininkę, stebėtojai tikėjosi simpatijos efekto ir mažesnio balsų skirtumo. (2003-09-23)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).