KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Sensacingas atradimas: Jeruzalės tuneliui iš tiesų 2700 metų

Tyrinėtojai patvirtina Bibliją. Daugybė spekuliacijų ir mitų raizgė vadinamąjį Siloamo tunelį, kuris, anot Senojo Testamento, maždaug prieš 2700 metų gelbėjo Jeruzalės gyventojus nuo asirų. Biblija pasakoja, kad karalius Ezekijas, gyvenęs 727–698 m. prieš Kristų, „uždarė Gihono vandenų angą ir nukreipė juos žemyn į vakarinį Dovydo miesto pakraštį“ (Metraščių antros knygos 32,30). Taip per Jeruzalės apgultį šaltinio vanduo buvo nukreiptas į Siloamo ežerą, iš kurio tuo metu miestas pasirūpindavo vandeniu.  Iki šiol tyrinėtojai nesutarė, ar Biblijos duomenys yra teisingi. Apie 1880 m. vienoje tunelio vietoje buvo rastas užrašas, kuris galėjo būti padarytas Ezekijo laikais, nors pats karaliaus vardas čia nepaminėtas. Vis dėlto tarp specialistų nuolat kildavo ginčų, ar iš tiesų tai biblinis tunelis.  Amosas Frumkinas iš Hebrajų universiteto Jeruzalėje ir jo kolegos dabar tiki padėję tašką šiuose debatuose. Jie radiometriškai ištyrė ant tunelio lubų susidariusius salaktitus ir ant sienų aptiktas augalinės kilmės liekanas. Abiem atvejais nustatytas amžius sutampa su karaliaus Ezekijo gyvenimo laiku, – teigia archeologai specialiame Britanijos žurnale „Nature“ (www.nature.com). Taigi Frumkinas įsitikinęs gavęs „galutinį įrodymą“.  Tiesa, nustatant laiką kilo sunkumų dėl to, kad tunelis buvo nuolat sutvirtinamas šiuolaikinėmis medžiagomis ir iš originalios struktūros ne kažin kas buvo likę. Be to, dėl religinių arba politinių priežasčių mokslininkams dažnai buvo draudžiama atlikti tyrinėjimus. Gamtamoksliniams rezultatams sutapus su Biblija mokslininkai priėjo prie išvados, kad bibliniai tekstai gali būti vertinami kaip patikimas istorinis šaltinis, liudijantis apie tunelio įrengimą. (2003-09-12)

„Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).