KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Afganų žurnalistai nuteisti mirties bausme už islamo kritiką

Sajedo Mahdawio ir Ali Rezos Pajamo procesas neatitiko galiojančių teisės normų  Afganistane už piktžodžiavimą prie Dievą mirties bausmė paskirta dviem žurnalistams. Birželio 11 dieną reporteriai Sajeedas Mahdawis ir Ali Reza Pajamas savaitraštyje „Aftab“, straipsnyje, pavadintame „Šventasis fašizmas“ iškėlė klausimą, kodėl visos islamo šalys atsilieka nuo šiuolaikinio pasaulio, jei islamas esąs „vienintelė ir tobuliausia apreiškimo religija pasaulyje“. Kaip iš Berlyno praneša tarptautinė žodžio laisvę ginanti organizacija „Reporteriai be sienų“, ulamų taryba – trylikos islamo žinovų susirinkimas – paskelbė jiems mirties nuosprendį. Jį pasirašė Aukščiausiojo teismo pirmininkas Maulavis Fazi-e Hadi Shinwazis. Organizacijos „Reporteriai be sienų“ duomenimis, šis procesas prieštaravo galiojančioms teisinėms nuostatoms. Su šia byla susijusi žemesnė instancija nebuvo paskelbusi savo nuosprendžio, o ulamų taryba jau nuteisė žurnalistus myriop.  Laiške prezidentui Hamidui Karcajui „Reporteriai be sienų“ priekaištavo Afganistano islamistams, jog šie įtakoja teisinę sistemą ir riboja laisvę reikšti savo nuomonę. Organizacija paragino valstybės vadovą apginti žurnalistų saugumą ir reformuoti Aukščiausiąjį teismą. Mahdawis ir Pajamas šiuo metu slapstosi. (2003-09-08)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).