KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Archeologija ir Biblija: Jericho užkariavimas nėra pramanas

Biblinį pasakojimą patvirtina radiniai  Biblinis pasakojimas apie izraelitų užkariautą Jerichą nėra išgalvotas, kaip kad mano modernieji teologai. Prie tokios išvados priėjo Izraelio istorijos žinovas, Ziulto Biblijos parodos įkūrėjas Alexanderis Schickas (Vesterlandas, Vokietija). Šveicarijos žurnale „Factum“ (Bernekas) paskelbtame straipsnyje jis remiasi amerikiečių archeologo ir keramikos specialisto Bryanto Woodo (Landesvilis, Pensilvanija) tyrinėjimais. Woodas yra ir Biblijos tyrinėjimų draugijos Amerikoje direktorius. Visiems Senojo Testamento Jozuės knygoje aprašytiems įvykiams esama įtikinamų paaiškinimų, kurie didžiąja dalimi sutampa su archeologijos radiniais. Ilgą laiką įsigalėjusį prieštaravimą, neva Jerichas buvęs jau sugriautas, kai izraelitai paėmė pažadėtąją žemę, paneigė naujesni tyrimai. Anglų archeologė Kathleen Kenyon (1906–1978) iš keramikos šukių klaidingai nusprendė, kad Jerichas egiptiečių buvo sugriautas jau apie 1550 m. prieš Kristų. Woodo tyrinėjimai leidžia manyti, kad miestas galėjo būti sugriautas apie 1400 m. prieš Kristų, o tai atitinka biblinę chronologiją. Remiantis Schicku ir Woodu, daugybė radinių, pavyzdžiui, miesto mūrų liekanos ir sveiki ąsočiai su maisto atsargomis, patvirtina Biblijos pasakojimą, kuriame kalbama apie stiprius įtvirtinimus, puolimą po derliaus nuėmimo ir draudimą plėšikauti. Tą faktą, kad izraelitai sausomis kojomis perėjo vandeningą Jordaną ir kad vėliau sugriuvo Jericho mūrai, Schickas sieja su žemės drebėjimu, kuriam irgi yra įtikinamo pagrindo. (2003-09-05)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).