KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Konventas patvirtino Europos Sąjungos Konstitucijos galutinę redakciją

Krikščionybė niekur nepaminėta  Briuselis, 2003 birželio 13-oji. Po ilgų posėdžių, trukusių ištisus 16 mėnesių, ES Konvento plenarinis posėdis pagaliau patvirtino Europos Sąjungos Konstitucijos projektą. Krikščionių Bažnyčios įtemptai laukė šios akimirkos. Joms ypač rūpėjo klausimas, ar į Konstituciją bus įtrauktas Dievo išpažinimas.  Deja, buvo nutarta palikti antrą preambulės pastraipą, kurioje parašyta: „… remdamiesi kultūrinėmis, religinėmis ir humanistinėmis Europos tradicijomis, kurios yra gyvos iki šiol ir teikia žmogui centrinę vietą, kurios moko, kad žmogaus teisės neturi būti pažeidžiamos ir parduodamos ir kad visi žmonės yra lygiateisiai visuomenės nariai“ (neoficialus vertimas).  Čia pasirinktas kompromisinis sprendimas: tam, kad nereikėtų minėti krikščionybės, Konvento nariai išbraukė graikų-romėnų civilizaciją ir Švietimą. Liko nepaminėtos ir žydiškos-krikščioniškos Europos ištakos.  ES valstybių ir vyriausybių vadovai birželį ES viršūnių susitikime Salonikuose dar pareikš savo poziciją teksto atžvilgiu, ir rudenį prasidėsiančioje vyriausybių konferencijoje projektas bus panaudotas kaip pagrindas sutarties reformai.  ES Konvento pirmininkas Valery Giscard’as D’Estaing’as oficialiai pranešdamas apie galutinę teksto redakciją pasakė, kad nors rezultatas ir nėra tobulas, vis dėlto netikėtai geras. Jis atves į „suverenią Europą pasaulyje“.  Konstitucija turėtų įsigalioti 2009 metais. (2003-06-17)  „Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).