KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Baptistas iš Pietų Afrikos vadovauja Pasauliniam evangelikų aljansui

Pastorius Mazabane garsiai pritaria sąžiningumui ir teisingumui  Baptistų pastorius iš Pietų Afrikos Ndaba Mazabane išrinktas naujuoju Pasaulinio evangelikų aljanso (PEA) Tarptautinės tarybos pirmininku. Jis yra vadybininko Davido Detert’o (Prancūzija) įpėdinis, kuris beveik penkerius metus vadovavo pagrindinei sąjungai, buriančiai 150 milijonų evangelikalų iš daugiau kaip 120 šalių. Krikščioniškos iniciatyvos, nukreiptos į šeimų Pietų Afrikoje stiprinimą, vadovas Mazabane nuo 2001 m. pirmininkauja ir Afrikos evangelikų aljansui. Po išrinkimo jis pasakė, kad Biblija turi pagrindinę reikšmę tikėjimo klausimuose. Jėzus Kristus yra vienintelis kelias žmonijai išgelbėti. Ši žinia turi būti paskleista visame pasaulyje. Be to, jis paragino evangelikalus gerinant gyvenimo sąlygas bendradarbiauti su kitomis krikščioniškomis grupėmis. „Turime garsiai pritarti sąžiningumui ir teisingumui neprarasdami savo tapatybės“, – pasakė Mazabane. PEA generalinis sekretorius Gary Edmondsas (JAV) sveikino Mazabane’ės troškimą suvienyti krikščioniją ir jo siekius suteikti evangelikalams pasaulyje bendrą balsą. Lietuvoje evangelikų aljanso kol kas nėra, tačiau pastangos jį įkurti jau dedamos. (2003-06-03)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).