KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Popiežius kviečia krikščionis į „misionierišką žygį“

Sveikinimo žodis per ekumenines Bažnyčios dienas Vokietijoje  Popiežius Jonas Paulius II visus Vokietijos krikščionis pakvietė drauge išpažinti tikėjimą. „Jūs gyvenate šalyje, kurioje dėl moralinio reliatyvizmo ir sekuliarizmo imama abejoti tikėjimo ir bendrabūvio pagrindais“, – rašo Romos katalikų Bažnyčios galva ekumeninių Bažnyčios dienų sveikinimo žodyje. Jis buvo perskaitytas per krikščionių susitikimo, vykstančio gegužės 28 – birželio 1 dienomis Berlyne, atidarymo pamaldas prie Brandenburgo vartų. Popiežius ragino krikščionis netylėti, „kai kalbama apie krikščioniškos santuokos ir šeimos vertingumą, apie moralinį gyvybės prasidėjimo ir pabaigos klausimą, jos ypatingumą kaip Dievo dovaną“. Jis pakvietė įvairių konfesijų krikščionis ieškoti vienybės apmąstant tikėjimo pagrindus. Be to, pontifikas ragino tikinčiuosius „melstis su Biblija“ ir skaityti bei medituoti Dievo žodį. „Ekumenizmui“, įvairių konfesijų krikščionių bendravimui, „visuomet yra būtinas širdies atsivertimas“, – rašo popiežius. Suo tuo susijęs ir kaltės išpažinimas. Jonas Paulius II priminė, kad Vakarų Bažnyčios skilimas Vokietijoje prasidėjo nuo Reformacijos. Jis ragino žengti susitaikymo žingsnius, kupinus „jautrumo ir dėmesingumo“. Krikščionys turėtų aktyviai dalyvauti teologiniame pokalbyje, misionieriškame žygyje, teikiant pagalbą vargšams ir prispaustiesiems ir kuriant naują krikščionišką gyvenimo stilių. (2003-05-30)  „Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).