KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Tragedija sekminininkų bendruomenėje: motina nužudė du vaikus

Kaltinamoji tvirtina, kad kruvinąjį aktą liepęs įvykdyti Dievas  Vieną sekminininkų bendruomenę JAV ištiko baisi tragedija. Bažnyčios choristė, neva Dievo paliepimu, mirtinai sumušė du savo vaikus. Trečiasis vaikas, nors ir patyrė gyvybiškai pavojingą galvos sužalojimą, išgyveno. 38 metų Deanna LaJune Laney, šiuo metu kaltinama dėl kelių asmenų tyčinio nužudymo, priklauso „Dievo susirinkimui“ Taileryje (Teksasas); jos svainis Gary Bellas yra Bažnyčios pastorius. Gegužės 10 d. motina pati paskambino į policiją ir pranešė nužudžiusi tris savo vaikus. Permirkusius kraujyje jos sūnus Joshuą (8 m.) ir Luke’ą (6 m.) policininkai rado sode, o 1,2 m. Aaronas su sužalota galva gulėjo lovytėje. Susidorodama su vaikais ponia Laney tikriausiai naudojo akmenis. „Aš turėjau tai padaryti“, – pasakė ji per suėmimą, tai liepęs padaryti Dievas. Kaip praneša šerifas J. B. Smithas, per kardomąjį kalinimą p. Laney elgiasi keistai, dažnai verkšlena ir gieda bažnytines giesmes. Jos gynėjas F. R. Filesas savo įgaliotoją laiko psichiškai nesveika ir dėl to nepakaltinama. Prieš dvejus metus panašus atsitikimas įvyko Hiustone (Teksasas). Tada motina vonioje paskandino penkis savo vaikus ir paaiškino, kad to iš jos reikalavo velnias. Prisiekusieji vis dėlto nusprendė, kad motina yra pakaltinama. Nuteistoji Andrea Yates visą savo likusį gyvenimą turės praleisti nelaisvėje. (2003-05-20)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).