KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Jėzus – vadovo kėdėje

Visame pasaulyje krikščionių valdomos įmonės pereina į dvasinį puolimą  Supratimas, kad Bažnyčios ir bendruomenės yra dar ir verslo įmonės, jau seniai įsigalėjo. Tačiau į įmones žiūrėti kaip į įrankius, skatinančius krikščionišką tikėjimą, kol kas neįprasta. Vis dėlto tokių firmų, kurios save supranta kaip „Dievo karalystės įmones“ (angl. Kingdom Companies), daugėja visame pasaulyje. Jų pagrindinis tikslas nėra gauti kuo didesnį pelną. Verslininkai vadovai iš visų jėgų stengiasi supažindinti darbuotojus ir klientus su Evangelija ir uždirbti pinigų krikščioniškiems projektams.   Firma „Biox“, Meksikos ekonomikos metropolio Monterėjuje maisto papildų specialistė, stovėjo ant bankroto slenksčio. Broliai Raulis, Jorge’as ir Oscaras Gomezai susirinko prie mirtinai sergančio tėvo lovos ir prisipažino visiškai sužlugdę jo paties įkurtą įmonę. Bloga darbo moralė, didžiulis brokas ir dažna darbuotojų kaita trukdė rentabiliai ūkininkauti. Tėvas Gomezas priminė sūnums vieną projektą, kuris daugelį metų sukosi jo galvoje, tačiau taip ir nebuvo įgyvendintas: sukurti Biblijos studijų grupelę įmonėje. Sūnūs tai ilgai atidėliojo. Ištikus sunkiausiai krizei, 2000 m. sausį Oscaras Gomezas dvidešimt penkiems savo skyriaus darbininkams ir tarnautojams pradėjo skaityti evangelisto Billy Grahamo pamokslų knygą.   Prieš darbo pradžią – Biblija  Kiekvieną dieną 8 valandą dalis kolektyvo – pradedant valytoja ir baigiant chemiku – susitikdavo pasiklausyti pamokslo. Po kelių savaičių kiekvienas gavo po Bibliją. Susidomėjimas krikščioniška žinia sparčiai augo. Apmąstymai prasitęsė iki ištisos valandos, o po pusės metų įmonės bendradarbiai jau buvo išnagrinėję visą Bibliją pagal temas. Stebuklas įvyko: darbuotojai ėmė dirbti su visiškai kitokia motyvacija, gamyba išaugo 45 procentais, 90 procentų produktų buvo kokybiški ir nebenukentėjo dėl žmonių aplaidumo ir klaidų. „‘Biox’ įmonėje įsiviešpatavo dar niekad nepatirta ramybė“, – sako firmos vadovai. Su pinigais broliai ėmė elgtis visiškai kitaip. Kiekvieną trečiadienį dešimtoji bendrųjų pajamų dalis skiriama misionieriškiems ir labdaringiems tikslams. Nualinta firma virto „Dievo karalystės įmone“.   Dievas reikalauja ataskaitos  Apie tokias 24 firmas pasakoja nauja knyga, kurią Vokietijoje išleido krikščionys verslininkai Jörgas Knoblauchas ir Jürgas Opprechtas („Jėzus – vadovo kėdėje. Pasimokykime iš viso pasaulio verslininkų“). Joje parodoma, kaip Evangelija įkvepia verslo žmones iš įvairių kontinentų ir kokiais būdais jie skelbia krikščionišką žinią. Dauguma istorijų yra sėkmės istorijos. Firmų savininkai pasakoja, kaip, nepaisant nepalankių situacijų, jie liko ištikimi krikščioniškoms vertybėms ir paskui Dievas palaimino juos suteikdamas jų įmonėms ekonominį augimą. „Ar esu verslininkas ir dar krikščionis, ar esu visų pirma krikščionis ir dar verslininkas?“ – klausia Opprechtas viename skyriuje. Autorius įsitikinęs, kad vieną dieną Dievas iš verslininko pareikalaus ataskaitos, kaip jis savo firmoje prisidėjo prie Evangelijos skleidimo.   Ką daro dievoti vadovai  Ką „Dievo karalystės įmonės“ daro kitaip nei kitos firmos? Dvidešimt keturios pristatytos firmos siūlo gausybę dalykų, pavyzdžiui:  · Reguliari vadovo malda už darbuotojus, klientus, verslo partnerius.  · Kassavaitinės Biblijos valandėlės su personalu.  · Krikščioniškos literatūros platinimas įmonėje ir už jos ribų.  · Dešimtosios pelno dalies aukojimas.   Kai kurie verslininkai eina dar toliau. Pavyzdžiui, imkim greito maitinimo tinklą „Chick-fil-A“, kuriam šiandien priklauso apie tūkstantis restoranų 34 Amerikos valstijose. Šie restoranai sekmadieniais uždaryti, kas amerikietiškam „ištisos paros aptarnavimo“ mentalitetui yra tabu laužymas. „Per šešias dienas paprastai parduodame daugiau nei mūsų konkurentai per septynias“, – sako įkūrėjas Truettas Cathy. Svarbiau už apyvartą jam yra tai, kad kiekvienas darbuotojas turi galimybę lankytis sekmadienio pamaldose. Jis pats daugiau kaip 45 metus vadovauja vaikų Bažnyčiai.   Sprendimai aptariami su Dievu  Apie ypatingus dvasinius išgyvenimus įmonėje pasakoja šveicaras Erichas Zbärenas. Kartu su savo broliu Hansu kiekvieną gamybos sprendimą jie aptaria su savo „bosu“ – Dievu. Jų firma, veikianti Berno kantone, gamina prabangias individualias virtuves, kurioms pirkėjų atsiranda net Bermuduose. Vieną dieną broliams iškilo klausimas, ar investuoti pusę milijono frankų (1 mln 120 tūkst. litų) į naują, kompiuteriu valdomą mašiną. Jie sudarė sąrašą su šešiais atvirais klausimais, nuo kurių atsakymų priklausė investicija, ir ėmė melstis Dievui. Po dviejų savaičių visi klausimai buvo atsakyti teigiamai – broliai įsigijo pirkinį, jų verslas staiga smarkiai išaugo.   Schema iš „viršaus“  Kitas Zbäreno patyrimas: per vieną viešnagę Lugane jis pamatė aiškų paveikslą, kaip reikėtų ateityje struktūriškai organizuoti įmonę. „Aš pamačiau išbaigtą mūsų įmonės schemą. Visi laukeliai buvo užpildyti arba pažymėti klaustuku. Koks neįprastas patyrimas!“ – prisimena jis. Malda firmoje yra toks savaime suprantamas dalykas, kaip prekių patikrinimas įvežant ir išvežant. Valdybos posėdžiai visada pradedami malda. Be to, iš Pietų Amerikos perimta programa, pagal kurią kiekvienas darbuotojas yra dvasiškai globojamas. Įmonės, kurioje 22 žmonės dirba visą dieną ir 5 sutrumpintą, metinė apyvarta šiandien viršija 5 milijonus frankų (11,2 mln litų).   Krikščioniškas valdymas  Turto konsultavimo bendrovė „Plansecur“ centrinėje buveinėje Kaselyje turi apmąstymų kambarį ir daug meno kūrinių su krikščioniška simbolika. Specialus Naujojo Testamento leidimas su firmos įkūrėjo Klauso Dieterio Trayserio asmeniniu liudijimu kasmet išdalijamas šimtams bendrovės lankytojų. Kiekvienas naujas darbuotojas gauna dovanų Bibliją. „tempus“ firmos valdyba, kuriai priklauso ir Jörgas Knoblauchas, save laiko ekonomikos misionieriais. Savo vadovui jie palieka laisvas rankas, kad per mėnesį įmonėje jam tereikėtų praleisti septynias aštuonias dienas, o likusį darbo laiką galėtų skirti dvasiniams projektams. Knoblauchas yra krikščionių verslininkų kongresų, kuriuose dalyvauja iki 5.000 žmonių, pagrindinė varomoji jėga. „tempus“ firmos leidžiamoje laiko planavimo sistemoje yra psalmių, malda „Tėve mūsų“ ir patarimų „kaip patekti į dangų“.  Dievotų vadovų yra ne tik tradiciškai krikščioniškuose kraštuose. Azijoje irgi rasime įdomių įmonių. Khoo Oon Themas iš Singapūro savo konsultacijos firmoje „Oti Consulting“ didelį dėmesį kreipia į tai, kad joje būtų įdarbinami tik aktyvūs krikščionys. Šie žmonės yra lyg vizitinė krikščioniškos įmonės kortelė nekrikščioniškoje aplinkoje. Jis nuolat rengia evangelistinius verslo žmonių susitikimus ir kasmetinę konferenciją. Honkongo verslininkas Fernandas Marchtellis iš savo biuro išgujo rytietišką „feng shui“ interjero filosofiją, organizuoja evangelistinius banketus, į kuriuos susirenka iki tūkstančio svečių, darbuotojus darbo valandomis autobusais veža į evangelizacijas ir finansuoja krikščioniškų knygų leidybą.   Buvęs musulmonas vadovauja bendrovei  Krikščioniškas įmonių valdymas ypač provokuoja musulmoniškoje Indonezijoje. 79 metų Karelas Mompangas Sinaga vadovauja koncernui, kuriam priklauso gyvybės draudimas, viešbučių tinklas, maisto produktų gaminimas ir spaustuvė. Susivienijime dirba 8.000 žmonių, 60 procentų yra musulmonai. Vienas iš krikščionių direktorių anksčiau buvo imamas, maldos vedantysis mečetėje. Koraną jis žino taip gerai, kaip ir Bibliją, todėl pokalbiuose labai vaizdžiai gali parodyti skirtumą tarp Alacho ir Jėzaus Kristaus Tėvo. Pagrindinis savaitės susitikimas yra trečiadienio Biblijos studijos ir malda, trunkančios iki pusantros valandos. Netgi komandiruotes stengiamasi suplanuoti taip, kad kiekvienas galėtų dalyvauti šiame susitikime.   Kunigas valdyboje  Kad Jėzus yra vadovas, dar labiau paaiškėja Kolorado valstijoje įsikūrusioje įmonėje „Ultimate Support Systems“, gaminančioje metalinius stovus garsiakalbiams ir muzikos instrumentams. Verslo planuose aiškiai nurodoma, kiek pinigų kasmet reikėtų uždirbti dvasinėms reikmėms. Vienas procentas nuo apyvartos (!) yra aukojamas – nesvarbu, ar įmonė tuo metu dirba pelningai ar nuostolingai. Vienas iš penkių viceprezidentų – kunigas. Be to, valdyba naudojasi krikščionių patarėjų paslaugomis, kurie esminius sprendimus ir procesus kritiškai pasveria pagal Evangelijos kriterijus.   Dvigubas iššūkis  „Krikščionims verslininkams metamas dvigubas iššūkis. Jie turi gaminti kokybišką produkciją bei teikti kokybiškas paslaugas ir tuo pat metu – galvoti misionieriškai“, – sako Jörgas Knoblauchas. Jo firma praeitais metais už grąžtų dėžių, įrankių kasečių ir kompiuterių korpusų gamybą laimėjo Vakarų Europoje žinomą Ludwigo Erhardo premiją už „Aukštus pasiekimus konkurecijoje“. Knoblauchas tarp krikščionių vadovų propaguoja maldą, etišką elgesį versle, evangelišką įmonės valdymą, patirties pasikeitimą tarp krikščioniškų organizacijų ir strateginį mąstymą, nukreiptą į Dievo karalystę. Dėl to rugsėjo pabaigoje jis planuoja surengti pažintinę kelionę į įvairias „Dievo karalystės įmones“. Knoblauchas įsitikinęs: „Jeigu rimtai priimsime Evangelijos reikalavimą, tuomet Jėzus turi sėdėti vadovo kėdėjė“. (2003-05-05)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).