KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

„Siaubo metraštis“: milijonas žmonių tapo „Baath“ režimo aukomis

Žlugus Saddamo Husseino režimui, Irako diktatoriaus budeliai turi būti patraukti atsakomybėn. Tokius reikalavimus Vokietijos užsienio reikalų ministrui Joschkai Fischeriui balandžio 10 d. įteiktame rašte iškėlė tautų teises ginančios organizacijos Vokietijoje generalinis sekretorius Tilmanas Zülchas (Getingenas). Dokumente reikalaujama, kad Husseino režimo „atraminės kolonos“ – Respublikos gvardija ir VDR sukurtos slaptosios tarnybos, turi būti paleistos, o iki šiol valdžiusios „Baath“ partijos aukštesnio lygio kadrai – suimti. Iškart nepradėjus veikti demokratijos principais paremtam valdymui, grės tie patys pavojai, kurie ištiko Serbiją, Juodkalniją, Baltarusiją arba Ukrainą. Susidarius valdžios vakuumui, šiose šalyse susiformavo naujos mafijos struktūros. Minėta Vokietijos organizacija surašė dokumentą „Saddamas Husseinas – Bagdado budelis“, kuriame suminėti visi žiaurumai, įvykdyti nuo 1968 m., kai „Baath“ partija užgrobė valdžią. Remiantis juo, Saddamas vykdė nusikaltimus prieš visas etnines ir religines Irako bendrijas; nužudytųjų skaičius gali siekti vieną milijoną. Kaip teigiama šiame „Siaubo metraštyje“, vien Šiaurės Irake buvo nužudyta apie pusė milijono kurdų, tarp jų – asirų-aramėjų krikščionių, jazidų ir turkmėnų. 182.000 mirė nuo nuodingųjų dujų per 1987/88 m. represijas, o jas išgyvenusieji – per masinį sušaudymą. Vien tik dujų ataka kurdų mieste Halabjoje 1988 m. nusinešė 5.000 žmonių gyvybes. Be to, Pietų Irake gyvenantys musulmonų šiitai nuo 1991 m. priskaičiavo apie 300.000 aukų, tarp jų – maždaug 9.000 dvasininkų. Jau 8-o dešimtmečio viduryje „Baath“ partijos vykdytos viešos mirties bausmės ir persekiojimai, privertė iš šalies pasitraukti beveik visą 3.000 narių žydų bendriją. Žmogaus teisių gynimo organizacija išreiškė kritiką, kad JAV, Vakarų Europos šalys, buvusi Sovietų Sąjunga ir buvusios Rytų bloko valstybės, ypač VDR, tiekdamos ginklus ir palaikydamos artimą ekonominį ir politinį bendradarbiavimą, padarė tuos nusikaltimus galimus. Net 86 Vokietijos Federacinės Respublikos firmos prisidėjo prie nuodingųjų dujų pramonės kūrimo Irake. (2003-04-16)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).