KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Ginčas dėl naujo filmo „The Passion“

Ar žydai kalti dėl Jėzaus kančios ir mirties?  Rabinas Marvinas Hieras, Simono Vyzentalio centro Los Andžele dekanas ir steigėjas, protestuoja prieš naują filmą apie Jėzų. Režisieriaus Melo Gibsono „The Passion“ („Kristaus kančia“) turėtų parodyti paskutiniąsias dvylika Jėzaus Kristaus gyvenimo valandų. Premjera turėtų įvykti Jungtinėse Valstijose, per 2004 metų Velykas. Hiero nuomone, šis filmas yra antisemitiškas. Gibsonas norįs įrodyti, jog žydų tauta kalta dėl Jėzaus kančios ir mirties. Rabinas primena vieną 1965 m. Vatikano pareiškimą, kuriame teigiama, kad negali būti kolektyvinės kaltės prieš žydus. Gibsonas kaltinimus atmeta. Jis charakterizuoja save kaip stipriai tikintį kataliką, kuris orientuojasi į Jėzaus pavyzdį. Anot Gibsono, jo filmas remiasi tiesa. Hamburgo televizijos kanalas „Bibel TV“ ramiai žiūri į šį ginčą: „Labai tikimės, kad šis filmas apie Jėzų po pastatymo bus rodomas ir ‘Bibel TV’ kanalu“. (2003-04-01)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).