KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Misijos tęsia darbą per Irako karą

Krikščionys ir musulmonai drauge gerina gyvenimo sąlygas  Krikščioniškos organizacijos Viduriniuosiuose Rytuose tęsia savo veiklą ir prasidėjus Irako karui. Tai patvirtino kelių misijų vadovai. Dauguma misionierių darbuojasi gerindami gyvenimo sąlygas. Vietiniai gyventojai noriai priima pagalbą medicinos, žemės ūkio ir švietimo srityse. Politiniai pasaulio įvykiai daro tik nežymią įtaką dažnai ilgus metus trunkančiam bendradarbiavimui. „Žmonės supranta, kad krikščionys nėra tiesiogiai atsakingi už Amerikos ir Didžiosios Britanijos vyriausybių sprendimus“, – teigia Evangelikų misijos darbo grupės pirmininkas Fritzas Schuleris. Apie Bažnyčių protestus prieš karą pasakoja žiniasklaida. Be to, nemažai grupių, tokių kaip kurdai arba asirai krikščionys, pritaria Saddamo Husseino nuvertimui. Problemą kelia didėjanti islamo ekstremistų įtaka. Savo vyriausybėms jie gali daryti spaudimą, kad jos apribotų užsieniečių krikščionių teises, pavyzdžiui, išduodant vizas arba leidimus dirbti. Kita vertus, patys radikalūs islamiški režimai vertina krikščionių teikiamą pagalbą, kaip tai darė Afganistano Talibanas.  Prie pasitikėjimą Vakarais skatinančių priemonių Schuleris priskiria ir humanitarinės paramos akcijas, vykdomas krikščioniškų pagalbos organizacijų. Palapinių stovyklos Irako pabėgėliams rengiamos ir aprūpinamos padedant bažnytinėms organizacijoms. Prie daugelio Raudonojo kryžiaus ir Jungtinių Tautų akcijų prisideda krikščioniškos humanitarinės pagalbos organizacijos, tokios kaip „World Vision“ ir „Humedica“. Rūpintis pabėgėlių iš Irako srautais yra pasirengusi ir Gelbėjimo armija. Pavyzdžiui, „Humedica“ ruošiasi teikti medicininę pagalbą pabėgėlių stovyklose kalnuose prie šiaurinės Irako ir Irano sienos. Sudaryta nuo keturių iki šešių gydytojų bei medicinos seserų grupė. Tuo pat metu „Humedica“ į Amaną (Jordanija) išsiuntė humanitarinę pagalbą, kuri paskui turėtų pasiekti pabėgėlių stovyklą. „World Vision“ į Amaną jau pristatė paramą, kurios vertė 115.000 eurų. Be to, rūpindamasi pabėgėliais Sirijoje, ši pagalbos organizacija darbuojasi kartu su Viduriniųjų Rytų bažnyčių taryba. (2003-03-26)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).