KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Karas kursto islamo „šventąjį karą“ prieš krikščionis ir žydus

Karas prieš Iraką islamo ekstremistus skatina skelbti „šventąjį karą“ prieš krikščionis ir žydus. JAV, Didžiosios Britanijos bei sąjungininkių karinį puolimą radikalieji musulmonai traktuoja kaip „kryžiaus žygį“. Vadovaujantis Irako imamas, šeichas Abdelatifas Homeimas kvietė žudyti JAV piliečius. Per penktadienio maldą kovo 21 d. jis mosavo Kalašnikovo automatu ir šaukė: „Arabai ir musulmonai, apsupkite amerikiečius ir žudykite juos visur, kur besutiksite“. Baiminamasi, kad apie 600.000 Irako krikščionių gali patirti neapykantą bei kerštą. Panaši situacija ir Pakistane. Grėsmę patiriančių tautų bendrija (Getingenas) kreipėsi į Pakistano valstybės vadovą Pervezą Musharrafą ir Indonezijos prezidentę Megawati Sukamoputri prašydama apsaugoti krikščionių mažumas jų šalyse nuo piktnaudžiavimų. Ypač didelis pavojus iškilo trims milijonams krikščionių Pakistane. Šešių islamiškų opozicinių partijų sąjunga MMA planuoja masines demonstracijas, smerkiančias „kryžiaus žygį prieš Iraką“, ir kviečia pradėti „šventąjį karą“. Kiekvieno tikro musulmono pareiga – esą žudyti „netikintį“. MMA generalinis sekretorius Maulana Fazal-ul Rehmanas: „Žydai ir krikščionys yra mūsų priešai“. Praeitais metais per pasikėsinimus islamo ekstremistai nužudė apie 40 krikščionių. Tuo tarpu vokietis islamo specialistas Hansas Peteris Raddatzas (Miunchenas) atsargiai vertina vakariečių taikos demonstrantų sudarytą „nekalto“ islamo paveikslą. Islamiškuose kraštuose kasmet gyvybė atimama apie 160.000 krikščionių. (2003-03-26)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).