KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Sektos vadovas Raelis save vadina „Jėzaus broliu“

Raelininkų sektos vadovas Claude’as Vaurilhonas save laiko „Jėzaus broliu“. Kaip teigia šveicarų mėnraštis „Factum“ (Bernekas), Vaurilhonas esąs įsitikinęs, kad 1945 m. gruodžio 25 d. jo motina pradėjo jį kartu su nežemiška būtybe. Sekta, kurios narių skaičius, jos pačios duomenimis, visame pasaulyje siekia 55.000, tvirtina, kad nežemiškos būtybės klonavimu sukūrė visą gyvybę. Klonuodama sekta nori pasiekti ir nemirtingumą. Tam tikslui 1997 m. buvo įkurta firma „Clonaid“, praėjusių metų pabaigoje atkreipusi viso pasaulio dėmesį pranešimais apie du neva klonuotus kūdikius. Remiantis „Factum“, Vaurilhonas manąs, kad nemirtingumas gali būti pasiektas per artimiausius 25 metus. Jis taip pat tikįs, kad nežemiškos būtybės sugrįš į Žemę tarp 2025 ir 2035 metų. Be to, Vaurilhonas Dievą reikalaująs pakeisti mokslu. Kitame „Prizmės“ numeryje galėsite išsamiai susipažinti su Raelio judėjimu. (2003-03-13)  „Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).