KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Baptistų Sąjungai gresia skilimas

Konservatyvūs Pietų baptistai planuoja alternatyvų susivienijimą  Pasaulinei Bapistų Sąjungai, vienijančiai 43 milijonus baptistų, gresia skilimas. Priežastis – įtempti santykiai su didžiausia draugijos nare, Pietų Baptistų Sąjunga. 16 milijonų jos narių sudaro pačią didžiausią protestantų Bažnyčią JAV. Jau keleri metai pastebimi nesutarimai tarp Pasaulinės Sąjungos ir teologiškai konservatyvios Pietų Sąjungos vadovybės. Pastaruoju metu nuomonės vėl susikirto dėl Irako konflikto: vadovaujantys Pietų baptistai, priešingai nei Pasaulinės Sąjungos generalinis sekretorius Dentonas Lotzas, karą pateisina. Ateityje gali susikurti dvi konkuruojančios pasaulinės sąjungos, kadangi vasario viduryje Pietų Baptistų Sąjungos vadovybė nusprendė nuo kitų metų kurti savo tarptautinį „vienminčių organizacijų“ tinklą. Sykiu Pietų baptistai 30 procentų (apie 120.000 eurų) sumažina nario mokestį Pasaulinei Baptistų Sąjungai ir tuos pinigus skiria naujai iniciatyvai. Narystės Pasaulinėje sąjungoje kol kas nebus atsisakyta.   Pasaulinė Sąjunga nepritaria karui  Pasaulinės Baptistų Sąjungos generalinis sekretorius Dentonas Lotzas apgailestavo dėl Pietų baptistų finansinio atsitraukimo ir kreipėsi į visus baptistus finansiškai ir maldoje stipriau palaikyti Pasaulinę Sąjungą. Lotzas atsiribojo nuo Pietų baptistų vadovų pozicijos, pritariančios Irako puolimo planams. Savo pareiškime, pavadintame „Pagalbos šauksmas dėl krikščionių Artimuosiuose Rytuose“, islamą kritikuojančius ir karui pritariančius krikščionių pasisakymus jis pavadino „netinkamais ir gėdingais“. Karas Artimuosiuose Rytuose atneštų „pražūtingus padarinius“ krikščionių misijai. Musulmonai ginkluotą puolimą vertintų kaip krikščionių karą prieš musulmonus. Krikščionys turėtų „pakelti ne kalaviją, bet kryžių“.   Pietų baptistai: yra teisingo karo kriterijai  Už Irako karą pasisakė ir Richardas Landas (Našvilis). Jis vadovauja Pietų baptistų Etikos ir religijos laisvės komisijai. Landas pareiškė: „Didžioji dauguma baptistų remia prezidento Busho vykdomą Irako politiką. Jie tiki, kad yra teisingo karo kriterijai“. Istorija, anot jo, įrodė, „kad numaldymo politika tokiems žmonėms kaip Hitleris ir Saddamas neveikia“. (2003-03-07)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).