KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Rusija: stačiatikų Bažnyčios ir islamo grupių aljansas

„Eurazijizmas“ kaip religinio ir tautinio atgimimo pagrindas  Rusijoje ryškėja Rusijos stačiatikių Bažnyčios ir islamo grupių aljansas. Jų bendras pagrindas yra „eurazijizmas“, priskiriantis Rusijai ypatingą vaidmenį tautų pasaulyje. Remiantis juo, unikalus pasaulyje europietiškų ir azijietiškų bei krikščioniškų ir islamiškų tradicijų susivienijimas turi apsaugoti nuo grėsmės iš Vakarų. Politologas prof. Paulas Rothas (Miunchenas) jau trečius metus stebi padažnėjusius ryšius tarp stačiatikių patriarchato Maskvoje ir islamiškų kaimyninių šalių. Abiejų religinių grupių nariai kartu meldėsi per oficialius kongresus. Pasak Rotho, Rusijos stačiatikų Bažnyčia nori užkirsti kelią kitų krikščioniškų grupių plėtrai neva Dievo stačiatikiams skirtoje teritorijoje. Amerikos ir Europos Bažnyčių misionieriškos pastangos vertinamos kaip nusikaltimas, kadangi jos negerbia stačiatikybės kaip rusų nacijos pagrindo. Romos katalikų parapijos įkūrimas buvo palygintas netgi su teroristinėmis akcijomis. Kviesdamiesi musulmonus stačiatikių patriarchai nori įgyti daugiau pripažinimo visuomenėje. Dėl to atsiribota nuo Saudo Arabijos islamo, kuris neva naudoja iš Vakarų atėjusią amerikietišką pasaulio tvarką.   Tautos kongresas: kartu prieš „sekuliarią humanistinę“ civilizaciją  Bendros pastangos religinį ir nacionalinį Rusijos atgimimą pastatyti ant „eurazietiškos sąmonės“ pagrindo netgi iškreipė rugsėjo 11-osios išpuolį, – rašo Rothas Rytų Bažnyčios instituto Ciūriche laikraštyje „Tikėjimas antrajame pasaulyje“ („Glaube in der 2. Welt“). Šiame renginyje Smolensko metropolitas Kirilas paaiškino, kad ne musulmonai kalti dėl atentato, bet politikai, sukėlę neteisybes visame pasaulyje. Vakarų civilizacija, pasak jo, yra „pasaulietinė humanistinė“, ji konfliktuoja ir su islamo, ir su tradiciniu religiniu pasauliu, kaip antai pasirodo Rusų stačiatikių Bažnyčioje. Savaime aišku, stačiatikių Bažnyčia yra prieš terorizmą, tačiau jo motyvai jai esą suprantami. (2003-02-26)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).