KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Islamas auga sparčiausiai iš visų pasaulio religijų

Krikščionijos ir gyventojų augimas beveik toks pat  Iš visų kitų religijų islamas auga greičiausiai. Prie 1,2 milijardo musulmonų kasmet prisideda dar 2,1 procento ir tai beveik vienu procentu viršija pasaulio gyventojų augimą, siekiantį 1,2 procento. Musulmonų, pagal naujausius JAV religijos statistikų Davido B. Barretto (Virdžinija Byčas) ir Toddo M. Johnsono (Ričmondas) skaičiavimus, iki 2025 m. bus maždaug 1,8 milijardo. Tuomet atitinkamai didės jų dalis tarp pasaulio gyventojų nuo 20 iki 22,8 proc. Šiandieniniai beveik du milijardai krikščionių, nors ir lieka pati didžiausia religija, kiekvienais metais skaičiaus augimu beveik sutaps su pasaulio gyventojų prieaugiu. Taigi iš 6,2 milijardo žmonių krikščionių dalis lieka beveik nepakitusi – viena trečioji. Induistų skaičius – tuo metu 836,5 milijono – kasmet užaugs apie 1,5 procento, budistų (367,5 milijono) apie vieną procentą, o judaistų (14,7 milijono) apie 0,8 procento. Ateizmas vis labiau taps periferiniu reiškiniu. Dievo neigėjų grupės augimas 0,2 proc. kasmet beveik visu procentu atsiliks nuo žmonijos augimo. Panašiai nutiks su kitais nereligingais žmonėmis (padaugės 0,8 procento), kuriems tikėjimas nieko nereiškia. Abi grupės kartu dabar tesudaro apie 931,4 milijono asmenų, maždaug 15 procentų pasaulio gyventojų. Iki 2025 m. netikinčiųjų ir ateistų dalis sumažės iki 13,2 procento. Jau aštuoniolika metų Barrettas ir Johnsonas skelbia metines statistikas apie religinius pokyčius.   Vis daugiau krikščionių buriasi į nepriklausomas namų grupes  Greičiausiai, pagal statistikų duomenis, auga skaičius nepriklausomų krikščionių, kurie pirmenybę teikia namų grupėms: dabar jų yra 402,6 milijono, kasmet jų gretos pasipildys maždaug 2,2 procento. Tik nedaug nuo jų atsilieka sekminininkai ir charizmininkai: prie 543,6 milijono prisideda beveik 1,9 procento. Kiti evangelikalai – 217,9 milijono – su 1,7 procento kasmetiniu prieaugiu seka po jų. Bendras protestantų skaičius kasmet pakyla kone 1,4 procento, anglikonų – apie 1,3, katalikų apie – 11,2 ir ortodoksų – apie pusę procento. Tiesa, čia gali būti susikryžiavimų, pavyzdžiui, jeigu charizmininkai susiburtų nepriklausomoje namų grupėje.   Krikščionija labiausiai auga Afrikoje ir Azijoje – Europa blanksta  Smarkiausiai krikščionija auga Afrikoje (353 milijonai, kasmet padaugėja 2,6 procento) ir Azijoje (320 mln, 2,1 proc.). Po to seka Lotynų Amerika (491 mln, 1,6 proc.), Okeanija (21,9 mln, 1,2 proc.), Šiaurės Amerika (215,6 mln, 0,8 proc.) ir Europa (537,6 mln, 0,1 proc.). 1,6 milijardo žmonių – 26,5 procento pasaulio gyventojų – anot Barretto ir Johnsono, dar nėra evangelizuoti.   Vieno krikšto kaina – 398.000 eurų  Kasmetines visų krikščionių pajamas statistikai išreiškia maždaug 18 bilijonų eurų suma. Iš jų 342 milijardai yra suaukojami krikščioniškiems tikslams. Bažnyčių įplaukos siekia 135 milijardus eurų, o krikščioniškų organizacijų – 207 milijardus. Taigi kiekvienam krikštui tenka vidutiniškai 398.000 eurų suma. Kasmet išplatinama daugiau kaip 59 milijonai Biblijų, 128 milijonai Naujųjų Testamentų ir 4,7 milijardo Biblijos dalių. 5,1 milijono knygų pavadinimai skirti krikščioniškai temai, yra 38.000 krikščioniškų žurnalų. 4.050 kanalų transliuoja krikščioniškas programas; kiekvieną mėnesį jie sulaukia apie 2,2 milijardo klausytojų arba žiūrovų. (2003-02-12)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).