KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Vaikai labai mažai žino apie krikščionišką tikėjimą

Didžiojoje Britanijoje mokinių žinios apie krikščionišką tikėjimą yra labai spragotos. Per Ekseterio universiteto apklausą iš daugiau kaip 500 vaikų 54 procentai nežinojo, kodėl yra švenčiamos Velykos. Jėzaus mirties ir prisikėlimo jie nesusiejo su minėta bažnytine švente. Vis dėlto 77 procentai vaikų, paklausti apie Jėzų Kristų, žinojo, kad jis prisikėlė iš numirusiųjų. Apklausa dar parodė, kad palyginimas apie gailestingąjį samarietį iš Luko evangelijos yra pats žinomiausias tarp moksleivių. Net 44 procentai žinojo šią istoriją. Maždaug pusė visų apklaustųjų galėjo pasakyti, kad šis pasakojimas yra iš Biblijos. Beje, Jėzus mokiniams dažniausiai yra ne Dievo Sūnus, kaip moko Biblija, bet „geras žmogus“.  Apklausa padėjo išsiaiškinti, kad religinis vaikų švietimas didžiaja dalimi vyksta mokykloje, net jei jie ir auga religingose šeimose. Didžiojoje Britanijoje religijos pamokas reguliuoja įstatymas. Ekseterio universiteto apklausos vadovas Terence’as Copley pasakė, kad, remdamasis apklausos rezultatais, jis negali patvirtinti tarp krikščioniškų grupių įsivyravusios nuomonės, esą dėl silpno religinio švietimo yra kaltos mokyklos. (2003-02-11)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).