KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Sekminininkų katedra valstybinėje aukštojoje mokykloje

Unikalus Europoje bedradarbiavimo tarp valstybinės aukštosios mokyklos ir laisvųjų Bažnyčių pavyzdys neseniai atsirado Amsterdame. Tenykštis laisvasis universitetas įsteigė sekminininkų teologijos katedrą. Tuo pat metu „Azusa“ Biblijos mokyklai, rengiančiai pastorius Nyderlandų sekminininkų judėjimui, jis išnuomojo patalpas mokymui. Taip 35 Biblijos mokyklos mokiniai galės įgyti ir akademinį išsilavinimą. Teologijos fakulteto dekanas prof. Martienas E. Brinkmannas teigia, kad čia įgyti moksliniai laipsniai bus pripažinti visame pasaulyje. Su menonitų judėjimu deramasi dėl dar vienos katedros atidarymo. (2003-01-13)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).