KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Švedijoje ratifikuotas antidiskriminavimo įstatymas

Nuo 2003 m. sausio 1-osios Švedijoje įsigaliojo nauja konstitucija, į kurią įtrauktas paragrafas prieš seksualinį diskriminavimą. Jis draudžia žodžiu užsipulti arba kitaip diskriminuoti homoseksualistus dėl jų seksualinių įsitikinimų.  Prieš įstatymo patvirtinimą praėjusių metų lapkritį Švedijos konservatyvieji krikščionys išreiškė baimę, kad ir atitinkamų Biblijos eilučių citavimas bei Šventojo Rašto platinimas ateityje pateks įstatymo nemalonėn. Švedijos teisingumo ministras Thomas Bodströmas viename interviu kriščioniškam dienraščiui „Nya Dagen“ (Stokholmas) visgi pabrėžė, kad tai priklausys nuo konteksto, kuriame bus vartojamos ginčijamos formuluotės. Savaime suprantama, jog ir toliau bus leidžiama cituoti diskriminuojančias Biblijos ištraukas per pamaldas, pavyzdžiui, sakant pamokslą. Ir ateityje, žinoma, bus galima pasiremti Biblija, ją spausdinti ir dalyti.  Europos Taryba 2002 lapkritį irgi ragino imtis veiksmingų priemonių prieš gėjų, lesbiečių ir transseksualų diskriminavimą. Europos šalių vyriausybės negalėjo tenkintis tuo, kad netolerancija prieš tos pačios lyties poras būtų pasmerkta santūriu žodiniu pripažinimu, paaiškino Austrijos socialdemokratas Peteris Schiederis, Europos Tarybos parlamentinės Asamblėjos prezidentas viename pareiškime per tarptautinę Tolerancijos dieną, lapkričio 16-ąją.  Europos Taryba jau parengė papildomą protokolą Europos žmogaus teisių konvencijai, kuriame draudžiama bet kokios formos diskriminacija – rasinė, religinė arba seksualinė. Protokolas įsigalios, kai bus ratifikuotas dešimtyje šalių. Kol kas tai padarė tik Kipras ir Gruzija. Vokietija ir Austrija protokolą pasirašė, bet dar neratifikavo. (2003-01-10)  „Prizmės“ redakcija

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).