KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Istorinio Jėzaus įrodymas?

Prancūzų tyrinėtojai atrado „Ješūvos brolio“ urną  Ar yra archeologinis istorinio Jėzaus egzistavimo įrodymas? Prancūzų tyrinėtojo Andre Lemaire nuomone, tam galima pritarti po to, kai buvo atrasta kaulų dėžė (osuarijus) su užrašu „Jokūbas, Juozapo sūnus, Ješūvos brolis“.Lemaire yra aramėjiškų raštų ekspertas, dirbantis Paryžiaus universitete. Jis iššifravo tekstą, esantį ant urnos, kurią prieš penkiolika metų buvo radę palestiniečiai ir pardavę arabų antikvarinių daiktų prekiautojui Jeruzalėje. Vėliau jį įsigijo vienas kolekcionierius, norėjęs likti nežinomu. Prieš 2000 metų mirusieji buvo laidojami olose; po metų jų kaulai buvo surenkami ir sudedami į dėžes, kurios ir likdavo olose. Paprastai ant tų dėžių buvo užrašomas tik mirusiojo vardas, o kartais ir tėvo vardas. Artimojo paminėjimas leidžia daryti išvadą, kad pastarasis buvęs žymi asmenybė, mano Lemaire. Žinoma, anais laikais daug vyrų vadinosi Jokūbo vardu. Tačiau tik apie vieną yra žinoma, kad jis turėjęs brolį, vardu Jėzus. Čia turimas galvoje Evangelijoje pagal Matą 13,55 paminėtas Jokūbas, kuris po Jėzaus nukryžiavimo vadovavo pirmųjų krikščionių bendruomenei ir 62 m. vyriausiojo kunigo Anano iniciatyva buvo užmėtytas akmenimis. Specialus Amerikos žurnalas „Biblical Archeology Review“ šį radinį laiko „Jėzaus paminėjimu, įrodytu galbūt seniausiu dokumentu“.  Vokiečių istorikas profesorius Carstenas Peteris Thiede pastebi tam tikrus keistumus. Pavyzdžiui, kruopštumą užrašo, kuris smarkiai skiriasi nuo išbraižytojo ant „Juozapo, Kajafo sūnaus“ urnos (Kajafas buvo vyriausiasis kunigas, kai buvo nukryžiuotas Jėzus).  Jeigu tolimesni tyrimai patvirtintų, kad užrašas iš tiesų atsiradęs 63 metais, Thiede’ės nuomone, tai būtų tik antroji pagal senumą archeologinė nuorodą į Jėzų. Seniausias įrodymas esą yra Romoje saugojama medinė lenta nuo Jėzaus kryžiaus su užrašu „Jėzus Nazarietis, žydų karalius“ (sutrumpintai INRI), datuojamu 7 m. balandžio 30 d. Tiesa, tarp mokslininkų yra abejojančių dėl tokio datavimo. (2002-12-24)

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).