KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas

Taip vadinosi paroda, veikusi Taikomosios dailės muziejuje 2002 metų lapkričio 27 – gruodžio 18 dienomis, skirta lietuviškos Biblijos 400 metų sukakčiai. Tris savaites joje buvo eksponuojami unikalūs rankraščiai – Jono Bretkūno lietuviškas Biblijos vertimas. Rankraštinės knygos pirmą kartą atkeliavo į Lietuvą iš Vokietijos, iš Prūsijos valstybės kultūrinio palikimo slaptojo archyvo Berlyne.  Johannui Bretke’ei (1536–1602), Rytų Prūsijos mokslininkui ir kunigui, prireikė daugiau nei dvidešimties metų išversti ir į aštuonias knygas surašyti visą Šventąjį Raštą. Nors pirmasis Biblijos vertimas į lietuvių kalbą ir buvo atliktas iš Lutherio Biblijos, tačiau pastabos paraštėse leidžia manyti, kad buvęs Karaliaučiaus bei Vitenbergo universitetų studentas naudojosi tiek hebrajiškais tekstais, tiek ir Septuaginta bei Vulgata. Be to, vertėjas didelį dėmesį kreipė į lietuvių kalbos tarmes ir neabejotinai prisidėjo prie lietuvių kalbos norminimo.  Deja, Jonui Bretkūnui taip ir nepavyko išspausdinti pirmosios lietuviškos Biblijos. 1602 m. jį pakirto Karaliaučiuje siautėjęs maras. Vėliau iš Bretkūno artimųjų rankraštį nusipirko hercogas Georgas Friedrichas. 1625 m. Jonui Rėzai pavyko išleisti tik nedidelę vertimo dalį – Psalmyną (tiesa, smarkiai redaguotą). Iki 1945 m. Bretkūno vertimo rankraščiai buvo saugomi Karaliaučiaus universiteto bibliotekoje, iš kur saugumo sumetimais išgabenti į Berlyno archyvus.  Nors Jono Brekūno vertimas eiliniam lietuviui daugel metų nebuvo prieinamas, tačiau kaip parodos atidarymo iškilmėse pasakė profesorius Giedrius Subačius, „400 metų Bretkūno Bibliją skaitė įvairių sričių mokslininkai“. Atlikta daugybė Bretkūno Biblijos mokslinių tiriamųjų darbų, išleista nemažai įvairių publikacijų, surengta parodų, konferencijų.  Biblija nebuvo vienintelis prūsų kunigo darbas. Bretkūnas parengė ir 1589 m. išleido giesmyną „Giesmes Duchaunas“, 1591 m. – Postilę, išvertė Prūsijos krašto kronikos fragmentus ir kt. (2002-12-24)  Ulienė V.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).