KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Dievas’

Už Edeno vartų

Neuroteologija. Dievas – tik fantazijos vaisius?

Dievas taip pamilo pasaulį…

Dievas vėl lanko savo žmones

Kalbėti apie Dievą pliuralistinėje visuomenėje

Moterys, vyrai ir Dievas

Nepaprasčiausias iš kada nors gyvenusių žmonių

Kas buvo Jėzus?

Senajam Testamentui taikoma Biblijos kritika

Kanaaniečių religijos ir IzraelisTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).