KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Sėkmės istorija: krikščioniškas žurnalas vaikams „Tropinka” gyvuoja jau 20 metų

Misija LICHT IM OSTEN kas du mėnesius leidžia žurnalą šešiomis kalbomis.

Korntal, Vokietija – Misijos LICHT IM OSTEN leidžiamas žurnalas vaikams „Tropinka” („Takelis”) – tai nepakartojama sėkmės istorija. Apie tai misijos šventės metu pasakojo šešių nacionalinių leidinių darbuotojai. Pirmasis žurnalas rusų k. pasirodė 1991 m. Šiandien žurnalo tiražas siekia 100 000 egz. ir vaikų bibliotekų tinklo dėka pasiekia per milijoną berniukų ir mergaičių. Nuo 1997 m. žurnalas verčiamas į vokiečių kalbą, jo tiražas siekia 18 000 egz. Žurnalas leidžiamas ir Ukrainoje (30 000 egz.), Rumunijoje ( 8 000 egz.) bei Kazachstane
(5 000 egz.). Netrukus „Tropinka” pasirodys ir Tadžikistane, pranešė
vyr. redaktorė Elvira Zorn. Nors ir esant pinigų stygiui, bet padedant vietiniams krikščionims bei vienai šveicarų iniciatyvai, LICHT IM OSTEN vis dėlto nusprendė finansuoti ir leisti tadžikišką žurnalą (3 000 egz.). Gali būti, kad „Tropinka” bus leidžiama ir Bulgarijoje. Jau dabar radijas transliuoja ištraukas iš žurnalo. „Kai kuriems prasmingiems projektams dažnai pritrūksta lėšų. Norėtųsi „Tropinkos” ir Baltarusijoje”, kalbėjo LICHT IM OSTEN valdybos pirmininkas kunigas Martinas Hirschmülleris. „Čia draudžiamas krikščioniškų žurnalų importas, tad vienintelė išeitis, leisti žurnalą pačioje Baltarusijoje”.
Misija LICHT IM OSTEN buvo įkurta 1920 m. Wernigorodės miestelyje. Kartu su buvusiais rusų karo belaisviais misija siekė skelbti Evangeliją Tarybų Sąjungos tautoms. Vėliau misija persikėlė į Korntalį prie Štutgarto ir išplėtė savo darbą po visą komunistinį rytų bloką.
(2006-06-19)

„idea“

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).