KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Menas’


Nebylus kūrinijos šauksmas

Paskutiniai žingsniai moderniojo meno link

Tapymas kaip pasija

Krikščionis, pilietis, menininkas

Kristaus paveikslas mene

Menas BiblijojeTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).