KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ



Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).