KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

2002/2

Ar islamas – taikos religija?

Nesąmoningi krikščioniškojo jungizmo paklydimai

Tikrojo mokslo pagrindai

Neuroteologija. Dievas – tik fantazijos vaisius?

Gamtamoksliškas išsilavinimas ir krikščioniškas tikėjimas

Babelio bokšto statyba

Apie mokytą nežinojimą Nikolajaus Kuziečio pėdsakai šiuolaikiniame moksle

Pradžios knygos 1 ir 2 skyriai: argi čia nepateikti du skirtingi pasakojimai apie pasaulio pradžiąTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).