KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Patarimai, kaip apsisaugoti nuo pornografijos

Thomas Schirrmacher

Pornografija yra vieša ir todėl turi būti viešai nugalėta. Siūlome keletą patarimų, kurie lengvai pakreipia kalbą šia tema ir kurių laikydamiesi galite sulaukti didžiulio teigiamo poveikio.

* Parašykite savo miesto, šalies deputatams ir nusiųskite jiems dalykinės informacijos, nukreiptos prieš pornografiją (galbūt šį straipsnį).

* Moterys turi atvirai išsakyti savo vyrams, kaip joms nepatinka, kai jų sutuoktiniai skaito pornografijos žurnalus, žiūri tokio pobūdžio laidas arba žiūrinėja žiniasklaidoje publikuojamas tokias nuotraukas. Jiems turi būti aiškiai pasakyta, kad domėjimasis pornografija jas skaudžiai žeidžia.
* Parūpinkite savo vaikams gerų krikščioniškų leidinių, skirtų jaunimui, ir jaunimo literatūros, nagrinėjančios šią temą. Neatiduokite į vaikų rankas galimybės patiems pasirinkti literatūrą, bet perimkite iniciatyvą patys.

* Visuomet išjunkite televizorių ar vaizdo grotuvą, kai rodomos nuogybės ir negalvokite, kad jos bus demonstruojamos neilgai.

* Protestuokite visada, jeigu parduotuvėje esate priversti žiūrėti į pornografinius vaizdus. Jeigu esate kartu su vaikais, apeliuokite į Vaikų ir jaunimo apsaugos nuo pornografijos įstatymą.

* Pareikškite protestą parduotuvių direktoriams, jeigu jose kabo plakatai, reklama su nuogais kūnais arba jeigu žurnalai su nuogais kūnais išdėlioti per atvirai.

* Žurnalus su nuogybėmis, išdėliotus prie kasų, apverskite. Jeigu kasininkas protestuotų, pasakykite jam, kad jūs neturite būti verčiamas žiūrėti į nuogus kūnus ir kad jis galės vėl atversti žurnalus, kai jūs išeisite iš parduotuvės.

* Jeigu esate užsiprenumeravęs laikraštį ar žurnalą, turėtumėte protestuoti prieš nuogybių vaizdavimą parašydami laišką redakcijai ar reklamos skyriui. Tik taip užfiksuojama, kad esama skaitytojų, kurie bjaurisi tokiais vaizdais ir kad publikuodamas nuogų kūnų nuotraukas leidinys gali prarasti skaitytoją. Praneškite, kad nuogų kūnų reklama jų leidinyje atima norą jį įsigyti.

* Visais įmanomais būdais ginkitės nuo nuogybių demonstravimo darbe, skųskitės dėl to personalo skyriui, įmonės vadovybei, profsąjungai ir kitiems, kad apgintute savo kaip moters teises.

* Užklijuokite, uždažykite arba pašalinkite pornografinius reklaminius plakatus savo gyvenamojoje aplinkoje arba ten, kur vaikšto jūsų vaikai. Parašykite skundą prieš leidėją arba reklamos firmą dėl pornografinių paveikslų.

Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).