KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

2004/2

Dietricho Bonhoefferio gyvenimo apybraiža

Atsivertimas (Įtikėjimas ir atgaila)

Atgimimas

Evangelijos skelbimas ir veiksmingasis pašaukimas

Jėzaus Kristaus vienatinumas

Bibliniai tekstai apie misiją – septynios pamokos

„Missio Dei“ – Dievas, pirmasis misionieriusTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).