KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

1997/2


Jeruzalė – mūsų rankose!

Tikėjimas, viltis, meilė

Blaise’as Pascalis: mokslinis mąstymas ir krikščioniškas tikėjimas

Sąžinė. Jos samprata ir reikšmė

Dvi tikėjimo prasmės

Tamsioji ir saulėtoji abejonės pusė

Nepajudinamas vilties išpažinimas

Biblijos sąvokų žodynėlis: Malonė

Ar Jėzaus kilmės knygos, pateiktos Mato ir Luko, nėra prieštaringos?

Jums reikia atgimti iš aukštybėsTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).