KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Menas’


97-1

Nebylus kūrinijos šauksmas

Paskutiniai žingsniai moderniojo meno link

Tapymas kaip pasija

Krikščionis, pilietis, menininkas

Kristaus paveikslas mene

Menas BiblijojeTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).