KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Evangelijos’


98-1

XX amžiaus pranašas ir jo Evangelija

Evangelizacijos proskyna

Kumrano ritinių paslaptis

Ar Jėzaus kilmės knygos, pateiktos Mato ir Luko, nėra prieštaringos?Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).