KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Dievas’

Atgimimas

„Missio Dei“ – Dievas, pirmasis misionierius

III. Iškalta akmenyje: Nėra kitų Dievų!

Biblija apie blogio problemą

Dievo dalininkai

Ar Dievas sąmojingas?

II. Iškalta akmenyje: kaip tinkamai pasiremti Dievo Įstatymu

Dievo vedimas [1]

Už Edeno vartų

Neuroteologija. Dievas – tik fantazijos vaisius?Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).