KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Katalikai’

Santykis tarp Magisteriumo ir Biblijos egzegezės pagal kardinolą Ratzingerį

Tezė bendruomenėje paaugliai nepageidaujami

Reliatyvistinė visuomenė kursto depresiją

Katalikai ryškia persvara yra didžiausia Bažnyčia pasaulyje

Su mediniu kryžiumi per visas pasaulio šalis

Gruzija: Ar bus nubaustas smurtaujantis kunigas kalendaristas?

Didžioji Britanija: daugiau musulmonų mečetėse nei anglikonų – bažnyčiose

Nauji nekatalikiškų Bažnyčių suvaržymai Peru

Viso pasaulio krikščionys pagerbia popiežių Joną Paulių II

Ratzingeris padavė Taizė įkūrėjui Schutzui komunijąTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).