KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

1997/4


Senojo Testamento kanonas

Senojo Testamento pamokos

Tarp dangaus ir pragaro

Nugalabykite juos visus!

Kumrano ritinių paslaptis

Biblijos keliai į lietuvių kalbą

Bažnyčia ir Šventasis Raštas

Izraelis, žydas, hebrajas

Senajam Testamentui taikoma Biblijos kritika

Kanaaniečių religijos ir IzraelisTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).