KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

1995/4


Blogio ir kančios problema

Kada gimė Jėzus?

Kryžius ir krucifiksas

Jobas: paslaptis ir tikėjimas

Aura

Hipnozė

Guru

Kol kenčia nekalti vaikai

Ožkos ir skundikaiTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).