KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

1996/4


Paskutiniai žingsniai moderniojo meno link

Tapymas kaip pasija

Krikščionis, pilietis, menininkas

Kristaus paveikslas mene

Mormonai: ar tikrai „Paskutiniosios dienos šventieji“?

Tikiu kūrybingumu

Mąstau, vadinasi, esu

Biblijos sąvokų žodynėlis: Meilė

Menas Biblijoje

Ar įrodomas maldos veiksmingumas?Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).